Home Over ons Actueel Agenda Extra Sponsors Links
 

Welkom op de website van de Vereniging Dorpsbelangen Wapenveld,

De vereniging Dorpsbelangen Wapenveld (VDW) werd in 1962 opgericht met als doel de belangen van het dorp Wapenveld en haar inwoners te behartigen zonder daarbij aan maatschappelijke of religieuze groeperingen gebonden te zijn.

Daarnaast wil de VDW activiteiten ondersteunen van burgers die hetzelfde doel nastreven en samenwerken met verenigingen en organisaties die zich ook bezig houden met een leefbaar Wapenveld. Om haar taken optimaal te kunnen uitvoeren, onderhoudt de VDW contacten met de plaatselijke en provinciale overheden.

Waar houdt de VDW zich in 2008 onder andere mee bezig?

 • Vanaf 2007 neemt de VDH deel aan de klankbordgroep Veessen-Wapenveld, waarin belanghebbenden met de provincie, gemeente, Rijkswaterstaat en waterschap wensen en ideeŽn uitwisselen met betrekking tot de hoogwatergeul.
 • Het realiseren van een huisartsenpost op de Veluwe.
 • Deelname aan het politiewijkpanel van de gemeente Heerde
 • De ontwikkeling van een multifunctionele accommodatie waar verschillende organisaties te samen onderdak vinden (denk aan bibliotheek, kinderopvang, zorgloket enzovoorts)
 • Bouw van aantrekkelijke en betaalbare woningen.
 • Werkgelegenheid: Bungalows op Ennerveld, verdere ontwikkeling van recreatiemogelijkheden, nieuwe bedrijven op het terrein van De Berghuizer papierfabriek.
 • Groenontwikkeling 
 • Hondenuitlaatplaatsen.
 • Speelwerktuigen in het Park.
 • Verkeersveiligheid op de Flessenbergerweg.
 • Vissteiger toegankelijk voor invaliden aan Het Kanaal.
 • Naambordjes op de verschillende bruggen in Wapenveld.